Vintertid/Winter time

In English below

Hej,

På söndag 29/10 är det åter dags för vintertid. Distributionen sker som sommartid. Tänk på att klockan i handenheten automatiskt ställs tillbaka 1 timme kl 03:00 till 02:00. Det innebär att det ser ut som att du är klar en timme tidigare än vanligt trots att du jobbar lika många minuter som en vanlig söndag.

Hälsningar

Hida & Distributionsavdelningen

Hi,

On Sunday 29/10 it is again time for winter time. The distribution take place as in summer time. Keep in mind that the clock in the handset is automatically set back 1 hour from 03:00 to 02:00. This means that it looks like you’re done an hour earlier than usual even though you work the same number of minutes as a normal Sunday.

Regards

Hida & Distribution