Hall Media Logistik är ett distributionsföretag som varje utgivningsdag når långt över en kvarts miljon människor via prenumererade morgontidningar, vecko och månadstidningar.

Om oss

1994 startade Herenco Distribution som numera heter Hall Media Logistik, med utdelning av Hall Medias egna morgontidningar.

2013 utökades distributionen med vecko- och månadstidningar från MTD (Morgontidig distribution). MTD är idag Early Bird AB.

Hall Media Logistik är idag en del av Bonnier News, och distribuerar bl.a. morgontidningar, magasin och paket. 

Vi har verksamhet 24/7, 365 dagar och ansvarar för distributionen i stora delar av det sydsvenska höglandet. 

Hållbara logistik- och distributionslösningar är en av vår tids stora samhällsutmaningar. Utifrån våra ledord öppenhet, engagemang, integritet och affärsmässighet strävar vi efter att göra det svåra enkelt.

Hall Media Logistik är ett distributionsföretag som varje utgivningsdag når långt över en kvarts miljon människor via prenumererade morgon-, vecko- och månadstidningar.

Tidningar och övriga produkter distribueras varje natt av cirka 300 distributörer.