Category Archives: Koncernen

Pressrelease: Tidningstjänst AB + Bonway

English below Bonnier News planerar att utvidga distributionsnätverket Bonway Bonnier News har för avsikt att från och med 1 november 2024 ta över distributionsverksamheten från Tidningstjänst AB (TAB) för att driva den vidare i egen regi. Fackliga förhandlingar har inletts och går förslaget igenom blir Bonway det största distributionsnätverket av morgontidningar i Sverige. Tidningstjänst AB […]

Bonnier News Vinstandels program/Bonnier News Profit share program

English below Vinstandels program inleddes förra året inom Bonnier News. Tanken med programmet är att när koncernen gör ett bra ekonomiskt resultat ska det också delas med de anställda. Bonnier News rörelseresultat för år 2022 landade på 884 miljoner kronor och utfallet av årets vinstandels program uppgår därför till 45 miljoner kronor. Beloppet man som […]