Tack för alla år Rose-Marie! /Thanks for all the years Rose-Marie!

Idag har vi på Hall Media tackat av en mycket uppskattad medarbetare, vår kollega Rose-Marie. Hon har under sina tjänsteår på företaget jobbat på flera avdelningar. nu senast Kontorsservice. Hon kommer att lämna ett stort tomrum efter sig och vara saknad av oss alla. Lycka till med pensionärslivet Rose-Marie!
/ Today we at Hall Media have thanked a highly valued employee, our colleague Rose-Marie. During her years of service at the company, she has worked in several departments. now most recently Office Service. She will leave a big void behind her and be missed by us all. Good luck with retirement Rose-Marie!