Hej! (English below)

Inspelning av gemensamt digitalt personalmöte för Hall Media Logistik och Nim Distribution finns nu publicerat. Syftet är att även du som jobbar natt ska kunna ta del av de ämnen som står på agendan.  Sammanfattning i textform finns också på både svenska och engelska, som ett komplement till inspelningen.

Länk till inspelningen

Svensk sammanfattning i textform

 


Hi!

Recording of joint digital staff meeting for Hall Media Logistik and Nim Distribution is now published. The aim is that you who work at night should also be able to take part in the topics on the agenda. Summary in text form is also available in both Swedish and English, as a supplement to the recording.

Link to the recording

English summary in text form