Om hur resultatet av Medarbetarundersökningen kommer att redovisas/ How the result of the Employee Survey will be reported

Så kommer resultatet att redovisas för dig/ How the result will be reported to you