Som vi tidigare kommunicerat har vi haft en rekrytering av Transportledare för Hall Media Logistik. Vi vill göra denna förändring för att ge våra medarbetare rätt förutsättningar, men också för att uppdraget i packen och paketen ökar. Vi har sökt två Transportledare som ska gå om varandra, och vi har nu hittat våra nya medarbetare. Vi behövde inte titta så långt utan vi har hittat våra kandidater Internt inom Hall Media, De som tar rollen som Transportledare är Conny Yngvesson som i dag är Nattchef och Ravinath Herath som jobbar som Reserv. Med det sagt kommer vi att börjarekrytera ersättare till båda tjänsterna inom kort. Jag vill hälsa Conny och Ravinath varmt välkomna till Pre-Distribution-teamet.

Hälsningar Marina

 

As we previously communicated, we have had a recruitment of Transport Manager for Hall Media Logistics.  We want to make this change to give our employees the right conditions, and also to meet the increasing assignment and volumes of packages. We have been looking for two Transport managers to take turns and we have now found our new employees. We did not have to look that far, and we found our candidates internally within Hall Media. Those who will take on the role of Transport manager are Conny Yngvesson, who is currently Night Chief, and Ravinath Herath, who currently works as a Reserve. With that said, we will start recruiting replacements for both positions shortly. I would like to welcome Conny and Ravinath to the Pre-Distribution team.

Greetings Marina