Skyddsombud sökes!
/We are looking for safety-representatives!

 

Nu har du möjlighet att aktivt vara med och arbeta för din och kollegornas arbetsmiljö, och samtidigt få betalt för det.
/Now you have the opportunity to actively participate and work for your own and your colleagues’ work environment, and at the same time get paid for it.

Just nu söker vi flera nya skyddsombud till Hall Media Logistik. Som skyddsombud får du tid inom din anställning för att utföra uppdraget. I uppdraget ingår att vara med i olika arbeten och förberedelser som gäller arbetsmiljön, delta i skyddsronder och arbetsmiljökommitté samt vaka över att arbetsgivaren bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Du företräder alla medarbetare inom ditt skyddsområde. Viktigt att tänka på är att du måste vara fackligt ansluten till Transport. Ersättning utgår.

Vill du veta mer om uppdraget som skyddsombud eller vill anmäla ditt intresse, kontakta Thomas Karlsson på thomas.karlsson@transport.se eller 010-4803382.

/

We are currently looking for several new safety representatives for Hall Media Logistik. As a safety representative, you get time in your employment to carry out the assignment. The assignment includes participating in various work and preparations concerning the work environment, participating in safety patrols and the work environment committee, and supervising that the employer conducts systematic work-environment work. You represent all employees within your area of ​​protection. It is important to keep in mind that you must be unionized with Transport. Compensation is paid.

If you want to know more about the assignment as a safety representative or want to register your interest, please contact Thomas Karlsson at thomas.karlsson@transport.se or 010-4803382.