Kvällstidningar/ Evening-papers

Hall Media Logistik kommer att börja dela Expressen och Aftonbladet till Återförsäljare (det kan även bli till abonnenter). Det handlar om kvällstidningar som ska delas 365 dagar om året, vilket innebär att det även blir utdelning på röda dagar. Det kan innebära att du som tidningsbud hos oss och har en billinje kan komma att få åka till fler återförsäljare. Det innebär även att det blir fler söndagsdistrikt. De röda dagarna kommer alla linjer utgå från Jönköping.

Detta börjar att gälla from 1/ 6 2021.

Vi kommer att påminna er alla igen innan det blir dags, och även dela mer information.


Hall Media Logistik will start delivering Expressen and Aftonbladet to Retailers (it can also become to subscribers). This means that there will be evening newspapers that are to be distributed 365 days a year, which means that there will also be deliveries on red days. This may mean that you as a newspaper courier who have a car line may have to go to more retailers. It also means that there will be more Sunday districts. On the red days, all lines will start from Jönköping.

This will take effect from 1/6 2021.

We will remind you all again before the time comes, and also share more information.

* Vakanta positioner för kvällstidningarna/ Vacant positions for the evening-papers

Vid intresse/ if interested mail to: personal@hallmedia.se eller ring/ or call 036-2918419

//posted 2021-05-12