Giltig t.o.m.: Tillsvidare. Granskas årligen i samband med årsbokslut.

 

1. Bakgrund och syfte
För att skapa en engagerande och välmående arbetsplats vill vi bidra med att satsa på förebyggande insatser för hälsa som når alla våra medarbetare. Vi vill genom ett friskvårdsbidrag uppmuntra dig som medarbetare att skapa regelbundna hälsofrämjande aktiviteter såsom exempelvis fysisk aktivitet, mental träning eller stresshantering. Vi vill vara en del i den investeringen och förhoppningen är att detta ska leda till att du också får ett ökat engagemang och att vi tillsammans kan förebygga sjukdom och arbetsskador.

2. Friskvårdsbidrag från 1 juli 2022
Från halvårsskiftet 2022 och framåt erbjuder vi ett friskvårdsbidrag om 2000 kr. Bidraget ges sedan per kalenderår men under 2022 kan hela bidraget nyttjas med kvitton fr.o.m. 1/7.

För vem gäller friskvårdsbidraget?
Alla tillsvidare- och provanställda inom Nim Distribution i Skåne AB och Hall Media Logistik AB får ett friskvårdsbidrag om 2000 kr vid 100% sysselsättningsgrad.
Ersättningen gäller 50% av ett kvitto. För att ta del av hela beloppet om 2000 kr så behövs därför utlägg om totalt 4000 kr lämnas in.
Anställs du under året får du ett bidrag som motsvarar antalet månader fram till årsskiftet och i andel av din sysselsättningsgrad.

3a. Rutin Avtalsområde Unionen
För anställda inom Unionens avtalsområde är Benify samarbetspartner för friskvård
Gå in på MyBenefits för att ta del av ditt friskvårdsbidrag och läsa mer om hur du kan använda det, http://www.mybenefits.bonnier.se. Där hittar du hela MyBenefits friskvårdsutbud, som täcker in allt från gymkort och rökavvänjning, till dans, yoga och simträning från stora och små leverantörer såsom SATS, House of Shapes, Friskis & Svettis, Runacademy och många fler. Hittar du inget som passar är det fritt fram att nyttja friskvårdsbidraget på annan godkänd aktivitet genom att redovisa kvittot i MyBenefits. Hör gärna av dig till MyBenefits om du har frågor kring friskvårdsbidraget.

3b. Rutin Avtalsområde Svenska Transportarbetareförbundet
För anställda inom SV. Transportarbetareförbundets avtalsområde hanteras ditt friskvårdsbidrag av HR-avdelningen.
Gå in på dBloggen (Nim) Hemsidan (Hall Media) för att läsa mer om hur du kan använda ditt friskvårdsbidrag. Där hittar du också instruktioner och information kring hur du ansöker. Det är fritt fram att nyttja friskvårdsbidraget på godkänd aktivitet genom att redovisa kvittot enligt instruktion. Hör gärna av dig till HR om du har frågor kring friskvårdsbidraget.

 

4 FAQ
Vilka aktiviteter är godkända som friskvård?
Friskvård är ett samlingsbegrepp för insatser med hälsofrämjande syfte och förutsätter aktiva insatser av var och en. Hälsa är något vi kan bygga upp och utveckla, och är också något som måste underhållas. För att underlätta har vi samlat godkända aktiviteter i en lista. Om du vill använda friskvårdsbidraget till en aktivitet som inte finns med i listan måste den uppfylla Skatteverkets krav, läs mer här.

Hur använder jag mitt friskvårdsbidrag?
Avtalsområde Unionen
Antingen väljer du att nyttja de erbjudanden som finns via MyBenefits. Gör ditt val och beställ via portalen. Du behöver inte göra något eget utlägg då kostnaden dras direkt på ditt friskvårdssaldo. Eventuellt belopp utöver friskvårdsbidraget dras på nästkommande lön.

Väljer du istället en aktivitet som inte finns i MyBenefits gör du ett eget utlägg för den godkända aktiviteten och lämnar in kvittot till MyBenefits. Du får det beloppet som motsvarar friskvårdsbidraget utbetalt på nästkommande lön.

Kvittoredovisning för friskvårdsbidrag sker i MyBenefits. Instruktioner hur du går tillväga finns tydligt angivna i MyBenefits – där kan du också läsa om vilka aktiviteter som är godkända.

Har du andra frågor kring hur friskvårdsbidraget fungerar, vad som är godkända aktiviteter eller hur kvittoredovisningen fungerar, går det bra att vända sig direkt till MyBenefits kundservice på tel nr 08 – 210 200.

Avtalsområde Svenska Transportarbetarförbundet
Kontrollera om din aktivitet är godkänd och kontrollera även de krav som ställs på kvittot.

När du gjort utlägg för en aktivitet skriver ut följesedeln.
Bifoga kvittot, se exempel på Skatteverkets krav på kvittot, och skicka till HR eller lämna till din närmsta chef.

Har du andra frågor kring hur friskvårdsbidraget fungerar, vad som är godkända aktiviteter eller hur kvittoredovisningen fungerar, går det bra att vända sig direkt till HR