image.png

Paxster

 

Ökade paketvolymer ställer allt högre krav på våra hjälpmedel. Utifrån detta faktum har vi beställt 22 stycken paxstrar (se bild), som ska fördelas mellan Nim och Hall Media. På vissa distrikt där vi idag använder bil och el-cykel som hjälpmedel, kommer vi att ersätta bil och cykel, med dessa nya elektriska fordon, Detta går i linje med organisationens mål om emissionsfri distribution och emissionsfria leveranser. De paxstrar som redan testats och nu används i våra verksamheter har fungerat väldigt bra ute i distributionen under testperioden. Förutom att de är tysta, medger de en förbättrad arbetsmiljö och möjliggör också hantering av en större paket volym.

Fordonsansvarig på Nim och Hall, Peter Davidsson svarar på FAQ-frågor.

Hur långt kan man köra med fordonet? 8 mil (beroende på hur man kör såklart)

Var får man köra paxstern? Överallt där motorfordon får köra

Hur snabbt får man köra? 40 km/h

Vad krävs för att köra en paxster? EU-moped körkort, traktorkort eller vanligt B-körkort

Hur laddas man paxstern? Vid vanligt 230 volts uttag (16 Ampere säkring krävs)

Hur mycket kan man lasta? 400 kg (inklusive förare)

Vad är fördelarna jämfört med bil? Att den är smidigare, fossilfri och kan köras på lägre behörighet än B-kort.

Vad är fördelarna jämfört med cykel? Hög max vikt; 400 kg (förarens vikt inkluderat) Kräver mindre fysisk ansträngning av föraren. Bättre skydd mot väder och vind.

Har du frågor kring Paxster är du välkommen att kontakta peter.davidsson@nimdistribution.se

Increased package volumes place higher demands on our delivery tools/aids. Based on this fact, we have ordered 22 paxstrers (see picture above), which will be divided between Nim and Hall Media. 

Some districts where we currently have cars and electric bicycles as vehicles, the cars and bikes will be replaced by theese new electric vehicles. 

This is in line with the goal of the organization, aming towards emission-free distribution and emission-free deliveries. 

The paxsters that have already been tested and are now used in our operations, have worked very well during the test period in the distribution. 

In addition to being quiet, it is an improvement for the working environment and also enables handling of a larger package volumes. 

Vehicle manager at Nim and Hall, Peter Davidsson answers FAQ questions. 

How far can you drive the vehicle? 80 km (depending on how you drive of course) 

Where can you drive the paxster? Everywhere motor vehicles are allowed to drive.

How fast can you drive? 40 km/h 

What does it take to drive a paxster? EU moped driving license, tractor license or ordinary B driving license 

How to charge paxstern? With standard 230 V socket (16 Amp fuse required) 

How much can you load? 400 kg (including drivers weight) 

What are the advantages over a car? That it is smoother, fossil-free and can be driven at a lower rating than a B-card. 

What are the benefits over cycling? High maximum weight of 400 kilos (drivers weight included), requires less physical effort and better protection against weather and wind.

If you have questions  about Paxster, you are welcome to contact peter.davidsson@nimdistribution.se