Som vi tidigare har kommunicerat så har vi haft en pågående rekrytering av Transportledare i Hall Media.
Denna förändring vill vi göra för att ge våra medarbetare rätt förutsättningar men också att uppdraget i packen och paketen ökar. Vi har sökt två transportledare som ska gå om varandra och vi har nu hittat våra nya medarbetare.
Vi behövde inte titta så långt utan vi har hittat våra kandidater Internt inom Hall Media, de som kommer tillträda rollen som transportledare är Conny Yngvesson som idag är Nattchef och Ravinath Herath som jobbar som Reserv. Med det sagt så inleder vi rekrytering av ersättare till båda tjänsterna inom kort. Jag vill hälsa både Conny och Ravinath välkomna:four_leaf_clover: till team Pre-Distribution. /Hälsningar Marina

As we previously have communicated, we have had an ongoing recruitment of new Transport managers in Hall Media. We want to make this change to give our employees the right conditions, to meet the increase of assignment in the Packing Hall and the increase of packages. We have been looking for two Transport managers to take turns and we have now found our new employees. We did not have to look that far, and we have found our candidates Internally within Hall Media. Those who will take on the role of Transport manager are Conny Yngvesson who today is Night Chief and Ravinath Herath who works as a Reserve. With that said, we will start recruiting replacements for both positions shortly. I would like to welcome :four_leaf_clover: both Conny and Ravinath to the Pre-Distribution team! / Greetings Marina