UKRAINA

 Under helgen har det beslutats att Bonnier News skänker 1 miljon svenska kronor till ukrainska medieaktörer och medieorganisationer. Vi gör det för att värna fri och oberoende journalistik i en komplicerad situation. Flera av våra tidningar har också startat insamlingar, ihop med utvalda organisationer för humanitära ändamål, där man som medarbetare kan bidra mer personligt och direkt. I centrum för Bonnier News uppdrag står självklart vår viktiga journalistik och det är med stolthet vi ser hur vårt arbete bedrivs professionellt och engagerat – både på våra redaktioner och på plats runt om i världen.

 During the weekend, it was decided that Bonnier News will donate SEK 1 million to Ukrainian media performers and media organizations. We do this to safeguard free and independent journalism in a complicated situation. Several of our newspapers have also started fundraisers, together with selected organizations for humanitarian purposes, where you as an employee can contribute more personally and directly. At the center of Bonnier News’ mission is of course our important journalism and it is with pride that we see how our work is conducted professionally and committedly – both in our newsrooms and on location around the world.

2022-02-28