English below

Bonnierkoncernen bjuder in till Stafettvasan, som traditionsenligt genomförs den 3 mars 2023. – OBS! Kort anmälningstid senast 15/12.

Bonnierkoncernen deltar sedan många år i Stafettvasan, stafettloppet som går på den klassiska Vasaloppsbanan mellan Sälen och Mora. I våras var det hela 28 lag från koncernen som deltog och när loppet genomförs i början av mars är det tolfte gången som Bonnierkoncernen har lag på startlinjen.

Varje deltagande lag består av fem deltagare. Alla kommer erbjudas skidkläder (Mössa, jacka och byxor), arrangemang, boende, pastamiddag kvällen före loppet, frukostar, startavgift och festmåltid.

Alla deltagare erhåller medalj från Vasaloppet. Dessutom tävlar alla lag inom Bonnierkoncernen om fem prestigefyllda priser som delas ut under en stor, fartfylld fest på fredagskvällen efter loppet. Mer information om Stafettvasan hittar du här: https://www.vasaloppet.se/lopp/skidlopp/stafettvasan/

Intresset har varit större än någonsin att delta i Bonniergruppens Stafettvasa och efter att ha hamnat på väntelistan har vi nu inom Nim Distribution & Hall Media Logistik lyckats få tag i en värdefull lagplats. Det kommer vara hela 40 lag tävlande för Bonnier.

Eftersom vi fått tag på en plats i väntelistan så har vi inte heller många dagar på oss att samla ihop ett lag samt beställa kläder. Jag skulle behöva ha er anmälan redan nu på torsdag 15/12.
Är du intresserad så skicka ett mail till louise.jeanson@bonniernews.se med:
– Namn
– Storlek på kläder
Storleksguide på https://trimtexstore.se/?has-landed=true
Gäller kläderna – Element träningsjacka och Element träningsbyxa

 

The Bonnier Group invites you to the Stafettvasan, which is traditionally held on March 3, 2023. – NOTE! Short registration period no later than 15/12.

The Bonnier Group has been participating in Stafettvasan for many years, the relay race that takes place on the classic Vasalopps track between Sälen and Mora. Last spring, a total of 28 teams from the group took part, and when the race takes place at the beginning of March, it will be the twelfth time that the Bonnier Group has teams on the starting line.

Each participating team consists of five participants. Everyone will be offered ski clothing (hat, jacket and pants), arrangements, accommodation, pasta dinner the night before the race, breakfasts, entry fee and feast.

All participants receive a medal from the Vasaloppet. In addition, all teams within the Bonnier Group compete for five prestigious prizes, which are awarded during a big, fast-paced party on the Friday night after the race. You can find more information about the Stafettvasan here: https://www.vasaloppet.se/lopp/skidlopp/stafettvasan/

Interest has been greater than ever in participating in Bonniergruppen’s Stafettvasa, and after being on the waiting list, we at Nim Distribution & Hall Media Logistik have now managed to secure a valuable team place. There will be a total of 40 teams competing for Bonnier.

Since we got hold of a place on the waiting list, we also don’t have many days to gather a team and order clothes. I would need to have your registration already now on Thursday 15/12.
If you are interested, send an email to louise.jeanson@bonniernews.se with:
– Name
– Size of clothes
Size guide at https://trimtexstore.se/?has-landed=true
Applies to the clothes – Element training jacket and Element training pants