Ansökningsformulär och engelsk text längre ner på sidan/ Application form and English text further down the page

 

Datum kring jul och nyår är särskilt populära och vi kommer att i första hand bevilja ledighet för Dig som ännu inte tagit ut någon huvudsemester (3 veckor eller mer).

Tänk på att det är viktigt att vila kroppen med jämna mellanrum och du som inte tagit ut särskilt mycket semester under året bör göra det för återhämtning. Tänk också på att söka om du har många semesterdagar kvar annars kan vi behöva förlägga dem som det bäst passar verksamheten.

Om du är osäker på hur många semesterdagar du har kvar kan du se det på din senaste lönespecifikation under Kvarvarande semesterdagar. Är du osäker var du hittar din lönespecifikation kan du läsa mer här

Försök vara så tydlig som möjligt när du skriver in vilka dagar du vill vara ledig.

Sista ansökningsdag är 31 oktober.

Om du har några funderingar gällande din semester kan du vända dig till budansvariga Louise och Susanne via mail personal@hallmedia.se. Du som inte har möjlighet att maila kan ringa på 036 291 84 19.

 

 

Dates around Christmas and New Year are particularly popular and we will primarily grant time off for You who have not yet taken any main holiday (3 weeks or more).

Remember that it is important to rest your body at regular intervals and you who have not taken much vacation during the year should do so for recovery. Also remember to apply if you have many vacation days left, otherwise we may have to allocate them as best suits the business.

If you are not sure how many vacation days you have left, you can see it on your latest pay specification under Remaining vacation days (remaining). If you are not sure where to find your salary specification, you can read more about it here

Tosubmityourleaveapplication,clickonapply now and fill in the form. Try to be as clear as possible when entering the days you want to be off.

The deadline for applications is 31 October.

If you have any questions regarding your holiday, you can contact the couriers Louise and Susanne via email personal@hallmedia.se. If you are unable to email, you can call 036 291 84 19.