Uträkning av månadslön beroende på din sysselsättningsgrad

Använd formeln nedan

Sysselsättningsgrad/100= X

Månadslön * X = Bruttolön

Månadslön utifrån branschvana 2022

Calculation of monthly salary depending on your employment rate

Use the formula below

Employment rate/100= X

Monthly salary * X = Gross salary

Monthly salary depending on experience 2022