Under bearbetning, ej tillgängligt ännu/ In progress, not available yet

  • Sjukanmälan & Friskanmälan/ Report sick & Report healthy
  • Användarguide eBudbok/Users Guide eBudbok
  • Extra tid/ Extra time
  • Mobiltelefon policy/Mobile phone policy