Omläggning i /Reorganization in Tranås 6/10

Efter omläggningen som äger rum natten mellan tisdag och onsdag kommer vi att ha fyra bildistrikt och fyra cykel distrikt i Tranås, och två bildistrikt i Aneby (som faller in under samma omläggning). De efterlängtade el cyklarna introduceras nu även i Tranås.  I samband med Tranås-omläggningen byter vi även budlokal från Vasagatan 1 till Vasagatan 3. Den nya budlokalen är större och mer ändamålsenlig.

After the reorganization that takes place the night between Tuesday and Wednesday, we will have four car districts and four bicycle districts in Tranås, and two car districts in Aneby (that falls under the same reorganization). The long-awaited electric bicycles are now also being introduced in Tranås. At the same time as the reorganization in Tranås, we are also changing the bundle place from Vasagatan 1 to Vasagatan 3. The new bundleplace is larger and more appropriate.

posted 2021-10-04/VF