Här kommer en presentation av det nya systemet vi kopplat till bilarna som är en bättre uppdatering av vår tidigare Ecominder. Vi har påbörjat bortkopplingen av Ecominder och det görs fortlöpande./ Hälsningar Carina

Presentation – Svensk version

Information om Masternaut i Hallmedia

 

Here is a presentation of the new system we connected to the cars, which is a better update of our previous Ecominder. We have started disconnecting Ecominder and it is done continuously./ Regards Carina

Presentation – English version

Information about Mastenaut in Hallmedia