English below

Vi hälsar vår nya kollega Åsa Hjelmrin varmt välkommen till Hall Media Logistik!

1 september kliver hon in i rollen som ny Regionchef för Hall Media Logistiks distribution.

Distributionsledarna i Hall Media kommer att ha Åsa som närmsta chef.

Vi bad Åsa att beskriva sig själv med några rader:

”Med bubblande förväntan och en stor portion ödmjukhet ser jag fram emot att bli en del av Hall Media Logistik och Bonnier News. Det ska bli spännande att tillsammans med mina nya kollegor och all deras erfarenhet få anpassa den logistikkunskap jag fått från alla mina år och roller på Elgiganten Logistik, så att den kan vara till nytta på den resa vi ska göra framåt.Jag är också otroligt tacksam för de senaste åren hos Samhall, där jag fått förmånen att leda medarbetare med funktionsvariationer. En fantastisk lärdom i den mängd kvaliteter som finns hos alla individer, något som inte alltid är så tydligt initialt, men som kommer fram genom ett ledarskap grundat i intresse, empati och omtanke. Alla har något att bidra med.

Avslutningsvis vill jag dela med mig av mina personliga ledord, från Albert Einstein:

”Strive not to be a success, but rather to be of value”

sa”

 

We warmly welcome our new colleague Åsa Hjelmrin to Hall Media Logistik!

On September 1, she steps into the role of new Regional Manager for Hall Media Logistics´ distribution.

The distribution leaders at Hall Media will have Åsa as their nearest manager.

We asked Åsa to describe herself in a few lines:

”With bubbling anticipation and a large portion of humility, I look forward to become a part of Hall Media Logistik and Bonnier News. It will be exciting to, together with my new colleagues and all their experience, be able to adapt the logistics knowledge I have gained from all my years and roles at Elgiganten Logistik, so that it can be useful on the journey we are going to make going forward. I am also incredibly grateful for the last few years at Samhall, where I had the privilege of leading employees with functional variations. A fantastic lesson in the multitude of qualities that exists in all individuals, something that is not always so clear initially, but which emerges through leadership based on interest, empathy and care. Everyone has something to contribute.

In closing, I would like to share my personal motto, from Albert Einstein:

”Strive not to be a success, but rather to be of value”

/Asa”