Lagkrav kvitton

Skatteverket ställer krav på kvittots utformning, att kvittot ska vara i originalform och lagras enligt bokföringslagen. Kvittokopior godkänns ej som underlag.

Utformning och obligatoriska uppgifter

För att din arbetsgivare ska få betala ut ditt friskvårdsbidrag måste ditt kvitto/intyg följa de krav som ställs enligt mervärdesskattelagen.

Ditt kvitto kommer att granskas manuellt och för att du ska få ut ditt friskvårdsbidrag så fort som möjligt behöver ditt kvitto innehålla nedanstående uppgifter. I annat fall kan du behöva komplettera din ansökan med ett nytt kvitto.

Uppgifter för ett giltigt kvitto:

  • Namn och/eller personnummer (måste vara utfärdat av friskvårdsleverantören, du kan inte själv skriva detta på kvittot, behövs ej om kvittot understiger 4 000 kr).
  • Aktivitetens pris inkl. moms (om friskvårdsleverantören är momspliktig) och exkl. eventuell medlemsavgift.
  • Om ditt kvitto avser en enskild aktivitet eller behandling som ej innehåller motion, får den per tillfälle inte kosta mer än 1 000 kr. Om kostnaden för aktiviteten överstiger 1 000 kr måste det framgå hur många tillfällen alternativt hur lång period som avses.
  • Du får använda kvitton som avser köp gjorda från 2022-07-01 och framåt. Tänk på att det måste vara ett originalkvitto och inte ett ersättningskvitto du fått i efterhand.
  • Fullständigt företagsnamn eller organisationsnummer för friskvårdsleverantören.
  • Information om vilken slags aktivitet beloppet avser. Det kan t.ex. inte endast stå ”friskvård” på kvittot.

 

Kvittot måste visa på att du har betalat

När du ansöker om ditt friskvårdsbidrag måste ditt kvitto/underlag intyga att du har betalat aktiviteten.

Detta innebär bl.a. att det inte räcker att skicka in en faktura som underlag, utan du behöver även kunna visa att fakturan är betald. Du kan inte få friskvårdsbidrag för en aktivitet via autogiro förrän din månadsbetalning har gjorts. Det går bra att skicka in ett kassakvitto och komplettera din ansökan med utdrag på genomförda månadsbetalningar från din internetbank.

Autogiro

Enligt Skatteverkets regler kan du inte få ditt friskvårdsbidrag utbetalt förrän du haft en faktisk utgift för friskvårdsaktiviteten. Du kan med andra ord inte erhålla ditt friskvårdsbidrag omedelbart efter att du tecknat ett autogiroavtal, även om det är bindande. Du måste vänta tills du haft en utgift innan du ansöker.

För att slippa ansöka om bidrag flera gånger kan du vänta tills du haft flera autogirobetalningar. Det enklaste är om du väntar tills autogirobetalningarna motsvarar hela ditt friskvårdsbidrag.

Genom att välja autogiro får du inte ditt friskvårdsbidrag direkt och riskerar därför att gå miste om en del av det, om du exempelvis avslutar din anställning.

Hur kvittot för autogiro ska se ut

Ett kvitto (intyg) för autogiro ska vara utställt av friskvårdsleverantören och det ska tydligt framgå vilka månader du redan betalt för. På ”Datum för utlägg” väljer du det datum då du fick kvittot (intyget) från friskvårdsleverantören.