English below

Julkrysset (klicka här)

Julkrysset består av 13 kryss-frågor samt en utslagsfråga.  Du hittar svar på en del frågor bland årets publikationer på våra plattformar, Senaste Nytt/dBlogg, Facebook. Det är endast distributörer på Hall Media Logistik och Nim Distribution som får vara med och tävla. Krysset är tillgängligt t.o.m. kl. 15:00 den 12:e december. OBS! Endast ett svar/medarbetare får skickas in.

Priserna är presentkort på Willys. Första pris värde 500 kr, andra pris värde 300 kr, tredje pris värde 200 kr.

Tre vinnare presenteras under Senaste Nytt/dBloggen 13 december. Flest rätt svar vinner. Om fler har lika många rätt avgör utslagsfrågan. Om det blir lika här också, avgörs det genom lottning. Lycka till! 

 

Christmas Quiz (click here)

The Christmas Quiz consists of 13 questions and one tiebreaker. You can find the answer to some questions among this year’s publications on our platforms Latest News/dBlogg, Facebook. Only distributors at Hall Media Logistik and Nim Distribution are allowed to participate in the competition.
The quiz is available until 15:00 December 12.ATTENTION! Only one response/employee may be submitted.

The prices are gift cards at Willys. First prize worth SEK 500, second prize worth SEK 300, third prize worth SEK 200.

Three winners are presented under Latest News/dBloggen 13 December. Most correct answers win. If more people have the same number of right answers, the tiebreaker will decide. If there is a tie here too, it will be decided by cast lot. Good luck!