Distributörerna kämpar i is och snö,
stjärnorna gnistra och glimma.
VD i tomteskrud är nöjd och slö
djupt under midnattstimma.

Han drömmer om expansion och mål,
1 och 2 och 3 och så.
Men nu tar vi en sak i taget
och sen stretchar vi för hela laget.

Året kom med nya vänner
Nim, Hall, Prolog vi nu alla känner.
Nu tog vi tag i saken,
vi blev Bonway för den som var vaken.

Året mot sitt slut nu går,
men än går det att hinna.
med hemleverans du nog kan få,
en sista klapp innan morgontimma.

Nu är det bara timmar kvar,
tills de flesta släcker ner i några dar.
När du är där med dina nära och kära,
tänk på de som alla paketen fått bära.

För dem håller liv i staden,
med vår Last Mile verksamhet 365 dagar i raden.
Midvinternattens köld är hård,
våra fordon de gnistrar och glimmar.

Alla sova i enslig gård,
Tyst Tyst susar vi fram under mörka timmar.
Månen sänker sin tysta ban,
snön lyser vit på fur och gran,
snön lyser vit på taken.
Endast vår personal är vaken.

Från oss alla till er alla, en riktigt God Jul!

Louise, Marina,
Håkan, Christian,
Ronney, Henrik
Sara & Philip


in Swedish the poem rhymes 🙂

The distributors struggle in ice and snow,
the stars sparkle and twinkle.
The CEO in Santa Claus is satisfied and lethargic
deep in the midnight hour.

He dreams of expansion and goals,
1 and 2 and 3 and so on.
But now we take one thing at a time
and then we stretch for the whole team.

The year brought new friends
Nim, Hall, Prolog we now all know.
Now we tackled the matter,
we became Bonway for whoever was awake.

The year is drawing to a close now,
but it is still possible to make time.
with home delivery you can probably get,
one last pat before morning.

Now there are only hours left,
until most switch off for a few days.
When you are there with your loved ones,
think of those that all the packages had to carry.

For them the city lives,
with our Last Mile business 365 days in a row.
The cold of midwinter night is hard,
our vehicles they sparkle and shine.

All sleep in lonely yard,
Quiet Quietly we rush forward during dark hours.
The moon lowers its silent path,
the snow shines white on pine and fir,
the snow shines white on the roofs.
Only our staff is awake.

From all of us to all of you, a very Merry Christmas!

Louise, Marina,
Håkan, Christian,
Ronney, Henrik
Sarah & Philip