Sista ansökningsdag 31 oktober/ Deadline for application 31st of October

Du får tre valmöjligheter. Välj endast ett alternativ/ You get three choices. Only select one option.

1) ledighet vecka/ vacancy week  51 (21.12.20 – 21.12.26)

2) ledighet vecka/ vacancy week  52. (21.12.27 – 22.01.02)

3) ledighet vecka/ vacancy week 1. (22.01.03 – 22.01.09)