2022-02-23

(for English scroll down)

I måndags den 21 februari hade vi på NIM och Hall glädjen att fira våra 25 års jubilarer med en digital sammankomst.

Vi bestod av en liten brokig skara av personer som tillsammans fick en trevlig stund där våra jubilarer delade med sig av anekdoter från sina 25 år, som gav goda skratt, samt hur deras resa har varit inom företaget.

Vår CEO Philip Widner höll ett litet tal och vi fick alla skåla, i lite alkoholfri Prosecco som skickats hem med lite choklad, för insatsen genom åren och 45 minuter gick väldigt fort, som det alltid gör i trevlig sällskap. Tack till alla inblandade och vi ser fram emot att ses igen.

Med vänliga hälsningar, Ledningen.

On Monday the 21st of February, we at NIM and Hall had the pleasure of celebrating our 25th anniversary anniversaries with a digital gathering.

We consisted of a small crowd of people who together had a nice time, where our anniversaries shared anecdotes from their 25 years, which gave laughs, and how their journey has been within the company.

Our CEO Philip Widner gave a speech and we all got to toast, in non-alcoholic Prosecco that was sent home with a little chocolate box, for the effort over the years and 45 minutes went very fast, as it always does in nice company.

Thanks to everyone involved and we look forward to seeing you all again.

Regards ,The Management

 

 

2022-01

(for English, scroll down)

I speciella tider är det betydelsefullt att uppmärksamma det som är gott. Det är nu tid att uppmärksamma kollegor som uppnått 25 år i tjänst – Grattis till er!

På grund av den rådande situationen med Covid-19 har vi inga möjligheter att fira 25-års jubileum i år enligt sedvanlig tradition, men skam den som ger sig! Vi gör det vi är bäst på – tänker om och hittar alternativa lösningar.

Vi har bjudit in in till ett digitalt jubileum den 21 februari, för att uppmärksamma våra jubilarers engagemang genom många år. Jubilarerna har i dagarna fått sin inbjudan och vi ser framemot en trevlig stund tillsammans.

Hjärtliga hälsningar

Jennie Pihl, HR Hall Media Logistik & Nim Distribution

In special times it is important to pay attention to what is good. It is now time to pay attention to colleagues who have reached 25 years in the service – Congratulations to you!

Due to the current situation with Covid-19, we have no opportunity to celebrate the 25th anniversary  according to the usual tradition this year. But we will not let Covid ruin our opportunity to celebrate.

We do what we do best – rethink and find an alternative way.

Invitations were sent out to a digital Jubilee for February 21st, to highlight our jubilee’s commitment through many years. The Jubilees have recently received their invitation and we look forward to a pleasant time together.

Sincerely yours

Jennie Pihl, HR Hall Media Logistik & Nim Distribution