Hej allihopa,

Pandemin är fortfarande inte över – men den 29 september hävdes många av
myndigheternas restriktioner. Låt oss hoppas att vi i och med detta, sakta men säkert, kan
återgå till en mer normal tillvaro. Trots pandemin och en längre tid med restriktioner levererar
Bonnier News som helhet och även vi som bolag ett mycket fint resultat, både i
leveranssäkerhet och ekonomiskt. Det finns en imponerande styrka och ett stort driv i
organisationen. Ni gör ett fantastiskt jobb och vi är både stolta och tacksamma.
Vi har därför, tillsammans med Bonnier News ledning, beslutat att på oktoberlönen (2021)
dela ut en gratifikation till våra medarbetare. Gratifikationen består av 5000 kr för
medarbetare med en heltidstjänst och kommer att betalas ut i proportion till snittet av den
tjänstgöringsgrad man som medarbetare har haft.
För att få möjlighet att ta del av gratifikationen behöver ett antal kriterier uppfyllas. Till
exempel måste man varit anställd under ett år (sedan 1 oktober 2020). Man måste också
fortfarande vara anställd vid själva utbetalningsdatumet nu i oktober. För att få ta del av
gratifikationen så måste man det senaste året haft en tjänstgöringsgrad på minst 25%. Mer
detaljer kring kriterier finns att läsa i FAQ

Har ni frågor eller funderingar, som ni inte fick svar på i vår FAQ så hör av er genom att ringa
036 291 84 19 eller mejla personal@hallmedia.se

Önskar en fin dag!
Med vänliga hälsningar
Philip Widner VD

 

Hi everyone,
The pandemic is still not over – but on the 29th of September, many of the authorities’
restrictions were lifted. Let us hope that with this, slowly but surely, we can go back to a
more normal living. Despite the pandemic and a long period of restrictions Bonnier News,
and also us as a company, still managed to deliver great results both in terms of delivery of
our products as well as financially. There is an impressive strength and a great drive in the
organization. Every single one of you is doing a great job and we are so proud and grateful.
We have therefore, together with Bonnier News’ management, decided to hand out a
gratuity to our employees on the October salary (2021). The gratuity consists of SEK 5,000
for employees with a full-time position and will be paid in proportion to the average of the
degree of employment you as an employee have had. In order to be able to receive the
gratuity, a number of criterias needs to be met. For example, you need to have been
employed for one year (since 1st of October 2020). You also need to still be employed by the
actual payment date now in October. In order to receive the gratuity, you need to have had
an employment rate of at least 25% in the past year. More details about the criterias can be
read in FAQ.
If you have any questions or concerns that can not be read in the FAQ, please contact us by
phone on 036 291 84 19 or email to personal@hallmedia.se
We wish you all a great day.
Best regards
Philip Widner CEO