Gott nytt år!
Må 2024 fylla dina dagar med glädje och gemenskap. 
Tack för det gångna året, och låt oss fortsätta skapa minnen tillsammans!
  Happy New Year!
May 2024 fill your days with joy and fellowship .
Thanks for the past year, and let’s keep making memories together!