Lördag 5 november är Alla helgons dag.
Det är en röd och således en tidningsfri dag.
Vi önskar dig en fridfull helg!

Saturday 5 November is All Saints’ Day.
It is a red day and thus a newspaper-free day.
We wish you a peaceful weekend!

Hälsningar/ Regards

Hida & Distribution