Ansök om ledighet här/Apply for leave here >>>

 

Ansökan om generell ledighet/ föräldraledighet m.m. 

  • Ledighet ska vara oss tillhanda senast en månad i förväg.
  • Föräldraledighet ska vara oss tillhanda senast två månader i förväg. (Högst tre perioder av föräldraledighet per kalenderår)
  • Studieledighet ska vara oss tillhanda senast sex månader i förväg.

Antal semesterdagar du har kvar står angivet på din senaste lönespecifikation. Länk till Danske Banks lönetjänst  (åtkomst till dina digitala lönespecifikationer. BankID för inlogg) 

 

Application for general leave/ parental leave etc.

  • Leave must be submitted to us no later than one month in advance.
  • Parental leave must be submitted to us no later than two months in advance. (Maximum three periods of parental leave per calendar year))
  • Student leave must be submitted no later than six months in advance.

The number of vacation days you have left is stated on your latest salary specification. Link to Danske Bank’s salary service (access to your digital salary specifications. BankID for login)