Din digitala lönespecifikation/Your digital salary specification

——————————————————-

Ansökan för sommarsemester 2023 

Application for summer vacation 2023

Ansök senast 12 februari/Apply 12 February at latest

————————————————————————————————————————

Ansökan om generell ledighet/ föräldraledighet m.m. 

  • Ledighet ska vara oss tillhanda senast en månad i förväg.
  • Föräldraledighet ska vara oss tillhanda senast två månader i förväg. (Högst tre perioder av föräldraledighet per kalenderår)
  • Studieledighet ska vara oss tillhanda senast sex månader i förväg.

Antal semesterdagar du har kvar står angivet på din senaste lönespecifikation. Länk till Danske Banks lönetjänst  (åtkomst till dina digitala lönespecifikationer. BankID för inlogg) 

 

Application for general leave/ parental leave etc.

  • Leave must be submitted to us no later than one month in advance.
  • Parental leave must be submitted to us no later than two months in advance. (Maximum three periods of parental leave per calendar year))
  • Student leave must be submitted no later than six months in advance.

The number of vacation days you have left is stated on your latest salary specification. Link to Danske Bank’s salary service (access to your digital salary specifications. BankID for login)

 

Ansökan för sommarsemester 2023 

Application for summer vacation 2023

Ansök senast 12 februari/Apply 12 February at latest

 

___________________________________________________________________________________

Formulär för ledighetsansökan (ej för juni, juli, augusti 2023!)/ Form for leave application (not for June, July, August 2023!)