scroll down for English version
Bonnier News Local, har meddelat att de från och med april i år nödgas att ändra utgivningsdagar på Höglandet, för titlarna Tranås Tidning, Smålands Dagblad, Smålands-Tidningen och Vetlanda-Posten.
Höglandet omfattar i det här fallet orterna Tranås, Aneby, Eksjö, Mariannelund, Nässjö, Vetlanda, Sävsjö.
Utgivning måndag-lördag, ändras till utgivning tisdag, torsdag och lördag.
För Hall Media Logistik innebär förändringen att vi behöver implementera ett nytt system för utdelning på Höglandet. En s.k. A- och B-dagars organisation.
Vi har idag redan ett sådant upplägg i vår VGG-geografi (Värnamo med omnejd).
A-dagar innefattar utdelning av alla produkter.
B-dagar innefattar utdelning av alla produkter förutom ”huvudtidningarna” (ovan nämnda titlar).
Uttrycket ”huvudtidning” kommer ifrån den tid då Hall Media och Hall Media Logistik var en organisation.
Arbetet med att strukturera om till en A- och B-dagars organisation på Höglandet är för närvarande högsta prioritet.
Bonnier News Local, has announced that from April this year,  they will be forced to change publication dates on Höglandet. It concerns the titles Tranås Tidning, Smålands Dagblad, Smålands-Tidningen and Vetlanda-Posten. Höglandet in this case include the towns of Tranås, Aneby, Eksjö, Mariannelund, Nässjö, Vetlanda, Sävsjö. Publication changes from Monday-Saturday to Tuesday, Thursday and Saturday.
For Hall Media Logistik, the change means that we need to implement a new system for delivering on Höglandet. A so called A- and B-day organization.
Today we already have such an arrangement in our VGG geography (Värnamo and surroundings).
A-days include distribution of all products.
B-days include distribution of all products except the ”main magazines” (the titles mentioned above). The term ”main newspaper” comes from the time when Hall Media and Hall Media Logistik were an organization.
The work of restructuring into an A- and B-day organization on Höglandet is currently the highest priority.