(English below)

På söndag 30/10 är det åter dags för vintertid. Distributionen sker som sommartid. Tänk på att klockan i handenheten automatiskt ställs tillbaka 1 timme kl 03:00 till 02:00. Det innebär att det ser ut som att du är klar en timme tidigare än vanligt trots att du jobbar lika mycket tid som en vanlig söndag.

On Sunday 30/10 it is again time for winter time. The distribution take place as in summer time. Keep in mind that the clock in the handset is automatically set back 1 hour from 03:00 to 02:00. This means that it looks like you’re done an hour earlier than usual even though you work the same amount of time as a normal Sunday.

Hälsningar/Regards, Hida & Distribution