6/6 & 24/6 Fridagar/Free days

In English below
Hej,

Den 6 Juni är det Sveriges nationaldag och den 24/6 är det midsommardagen, dessa dagar är tidningsfria och ni kommer inte distribuera.

Kvällstidningarna kommer att göra uppehåll 6/6 & 24/6, dessa två dagar kommer inte köras och analys pågår hos kvällstidningarna.

Vi hoppas att ni kan njuta av dessa lediga dagar!

Hälsningar

Hida & Distributionsavdelningen


Hi,

June 6 is Sweden’s national Day and June 24 is Midsummer Day. These days are newspaper-free and you will not distribute.

The evening newspapers will take a break 6/6 & 24/6, these two days will not be run and analysis is ongoing with the evening newspapers.

We hope you can enjoy these days off!

Regards

Hida & Distribution