Gå med i Hall Medias & Nims friskvårdsutmaning! / Join Hall Medias & Nims wellness challenge!

English below

 

Leta checkpoints i naturen och upptäck din närmiljö eller platser längre bort med Hittaut!

Vad är Hittaut?

Hittaut arrangeras av lokala orienteringsklubbar runt om i landet. Idén till Hittaut föddes av några medlemmar i orienteringsklubben IKHP i Huskvarna utanför Jönköping redan 1996. Då är det ju en självklarhet att vi på HML & Nim ska delta!

Tillhör du en av dem som inte alls gillade orientering i skolan? Ge inte upp än – detta kan passa dig ändå!
Här hittar du lättläst information om vad Hittaut är: https://koncept.orientering.se/provapaaktiviteter/hittaut/lattlast-om-hittaut/

Vad tävlar jag om?
Varje checkpoints räknas med i utmaningen. Friskvårdsutmaningen pågår från maj till 30/11. Vi drar en vinnare i augusti, september och oktober.
På Lucia i december presenterar vi vinnaren för hela perioden!

Hur gör jag för att delta i friskvårdsutmaningen?
Börja med att skapa ett Hittaut-konto på https://koncept.orientering.se/user/register/

1. Gå sedan in på dina inställningar
2. Välj Jönköping eller Skåne som ort
3. I fliken “Friskvårdsutmaningen” väljer du Hall Media Logistik eller Nim Distribution.
4. Klart, nu kan du börja registrera checkpoints på vilken ort du vill i Sverige! Du kan även ladda ner appen Hittaut.nu gratis där appar finns.

Saknar du dator eller mobil för att registrera checkpoints eller vill endast använda papperskarta? Inga problem! Skriv checkpoints koder på papperskartan och lämna sedan till din Teamleader eller posta direkt till HR på Rådmansgatan 12B, Malmö. Glöm inte att skriva ditt namn och telefonnummer. Vi registrerar sedan dina insamlade checkpoints och du är med i friskvårdsutmaningen som alla andra!

Papperskartor kan hämtas på olika utlämningsställe om du inte redan fått en i brevlådan från Hittaut. Det går också att skriva ut en karta i mindre delar från Hittauts hemsida.
Frågor? Kontakta emma.jonsson@nimdistribution.se eller henrik.enarsson@nimdistribution.se

Lycka till och vi hoppas att du får en härlig utmaning i naturen!

Look for checkpoints in nature and discover your immediate environment or places further away with Hittaut!

What is Hittaut?

Hittaut is organized by local orienteering clubs around the country.
The idea for Hittaut was born by some members of the orienteering club IKHP in Huskvarna outside Jönköping already in 1996. Then it is a matter of course that we at HML & Nim will participate!

Are you one of those people who didn’t like orienteering at all at school? Don’t give up yet – this might still suit you!
Read more about Hittaut in English:
https://koncept.orientering.se/provapaaktiviteter/hittaut/in-english/

What am I competing for?
Each checkpoint counts towards the challenge. The wellness challenge runs from May to 30/11. We will draw a winner in August, September and October.
At Lucia in December, we present the winner for the entire period!

How do I participate in the wellness challenge?
Start by creating a Hittaut account at https://koncept.orientering.se/user/register/

1. Then go into your settings
2. Choose Jönköping or Skåne
3. In the Healthcare challenge tab (Friskvårdsutmaningen in Swedish), select Hall Media Logistik or Nim Distribution
4. Done, now you can start registering checkpoints in any place you want in Sweden! You can also download the app Hittaut.nu for free where apps are available.

Do you lack a computer or mobile phone to register checkpoints or only want to use a paper map? No problem! Write the checkpoint codes on the paper map and then hand it to your Team Leader or post directly to HR at Rådmansgatan 12B, Malmö. Don’t forget to write your name and phone number. We then register your collected checkpoints and you are in the wellness challenge like everyone else!

Paper maps can be picked up at various delivery points if you haven’t already received one in your mailbox from Hittaut. It is also possible to print a map in smaller parts from Hittaut’s website.
Questions? Contact emma.jonsson@nimdistribution.se or henrik.enarsson@nimdistribution.se

Best of luck and we hope you get a wonderful challenge in nature!