Tack för väl utfört jobb!/ Thanks for a job well done!

Tack för väl utfört jobb!/ Thanks for a job well done!

Du som tidningsbud bidrar till att vår leveranssäkerhet av paket ligger fortsatt stabilt kring 97-98 %.
Genom det bidrar du till att öka vår konkurrenskraft, som tar oss in i framtiden.

En stor eloge och ett stort tack till dig!

/Håkan Rudberg, Försäljningschef

 

As a newspaper courier, you contribute to our delivery reliability of packages being continued stable at around 97-98%.
By doing so, you contribute to increasing our competitiveness, which takes us into the future.

A big compliment and a big thank you to you!

/Håkan Rudberg, Sales Manager