Nya rutiner från 24 mars, för felanmälan av fordon/New routines from March 24, for vehicle fault reporting

English below

Nya rutiner för felanmälan fordon börjar att gälla 24 mars!

Fordonsproblem ska anmälas via mail senast 08:15 samma dag.
Om du inte har möjlighet att felanmäla genom din Teamledare, ringer du Nattchef och ber honom maila åt dig.

New procedures for vehicle fault reporting, start from March 24!

Vehicle problems must be reported via email no later than 08:15 on the same day.
Mail to: bilreparationer.hml@bonniernews.se
If you do not have the opportunity to report an error through your Team Leader, you call the Night Manager and ask him to email you.