Infomation ang/Information about-Kvällstidningar

In English below

Hej,
Viktigt info gällande måndagen den 1 maj. Kvällstidningarna har bestämt sig för att testa att INTE ha någon utgivning denna röda dag.
Den 30 april delar vi ut kvällstidningarna både för söndagen 30 april och måndagen 1 maj.
Testet kommer sedan att utvärderas inför framtiden, men planen är i alla fall att köra dom efterföljande morgontidningsfria dagarna, Kristi himmelsfärds dag den 18 maj och Nationaldagen den 6 juni.

Hälsningar
Distributionsavdelningen


Hi
Important information regarding Monday, May 1. The evening newspapers have decided to test NOT having any publication this red day.
On April 30, we distribute the evening papers for both Sunday, April 30 and Monday, May 1.
The test will then be evaluated for the future, but the plan is in any case to run the following morning newspaper-free days, Ascension Day on May 18 and National Day on June 6.

Regards
The distribution