Teamleader träff/ Teamleader meeting

English below

Hej,

Tisdagen den 6/12 hade vi teamleader träff i Jönköping. Vi gick igenom året som gått och framtida planer, vi har bla under året fått in en del paxstrar, nya lokaler, omläggningar och paketökning.

Ruttplanerarna presenterade de processer som finns inför omläggningar 2023 där vi fortsätter med att göra omläggningar, detta för att parera intäkts tappen men även för att klara vårt mål att vara emissionsfria 2025

Har du ändringar eller påbyggnationer på ditt område så prata gärna med din teamleader som tar det vidare med ruttplanerarna.

Håkan Rudberg, vår försäljningschef informerade om hur det ser ut med försäljningen framåt! Det är en del nya affärer på gång.

Det var väldigt bra frågor som kom upp och bra diskussioner. Tack för visat engagemang och ett bra möte!

Önskar er en trevlig vecka och ta hand om er!

Hälsningar
Hida & Distribution

Hi,

On Tuesday 6/12 we had a teamleader meeting in Jönköping. We went through the past year and future plans, during the year we have, among other things, received new paxster, new local, rescheduling and package increases.

The route planners presented the processes that exist for rescheduling in 2023 where we will continue to make rescheduling, this to parry the loss of revenue but also to meet our goal of being emission-free in 2025

If you have changes or extensions in your area, please talk to your team leader who will take it on with the route planners.

Håkan Rudberg, our sales manager informed us about how sales look going forward! There are a number of new deals underway.

There were very good questions that came up and good discussions. Thank you for your commitment and a good meeting!

Have a nice week and take care!

Regards

Hida & Distribution