December 2021

Månadsbrev från Stina Morlin, COO Bonnier News Logistik & Produktion,

22 december 2021

 

Hej,

Ett händelserikt år går mot sitt slut och nog var vi många som tidigare i höstas trodde att pandemin skulle klinga av och allt bli “normalt” igen såhär framåt årsskiftet. Men vi kan nu konstatera att så inte är fallet. Smittspridningen ökar och myndigheterna återinför råd och rekommendationer. Men trots utmanande omständigheter så utvecklas Bonnier News väldigt starkt och vi kommer leverera ett enastående ekonomiskt resultat för 2021. Det känns förstås väldigt kul.

 

Under året har vi bland annat ingått ett strategiskt partnerskap med Gota Media och förvärvat verksamheter som Skånska Dagbladet och Tranås-Posten. Många av avdelningarna inom Bonnier News Logistik & Produktion, inte minst Prepress, har fått fler titlar att producera och att hantera. På tryckerisidan har vi ingått avtal med Schibsted om att trycka Svenska Dagbladet och Aftonbladet. Vi har också också tecknat avtal med Stampen om att trycka Hallandsposten och Hallands Nyheter. Intäkterna från våra paketleveranser har fördubblats och tillsammans med Schibsted har vi dragit igång den nya pakettjänsten Dooris. Expressens eget distributionsnät har avvecklats och vi kör numera ut kvällstidningarna tillsammans med morgontidningarna till återförsäljare. Ett lyckat projekt som har gett stora besparingar och varken påverkat upplaga eller försäljning. Det är helt enkelt mycket som har hänt under det gångna året!

 

Nu går vi snart in i år 2022 och det kommer återigen att bli ett spännande år för Bonnier News Logistik & Produktion. Våra prioriterade områden står fast – att bibehålla eller förbättra bidraget i print och att skapa nya intäkter inom logistik och e-handel. Vi ska fortsätta att jobba ännu närmare varandra inom affärsområdet och dra nytta av varandras kompetenser. Eftersom vi får allt fler externa kunder blir det viktigt att säkerställa att de är nöjda och att vi kan erbjuda dem nya spännande tjänster i konkurrens med andra aktörer. Samtidigt kommer vi att behöva parera utmaningar på kostnadssidan, med exempelvis ökade papperspriser. Här vet vi redan nu att vi kommer att få en stor negativ påverkan jämfört med vår budget. Bonnier News tidningar har därför börjat titta på olika åtgärder för att kompensera för prisökningarna, utan att för den skull ta till drastiska åtgärder. Roligt att berätta är att distributionen i Eslöv, Höör och Hörby kommer att tas över av Nim distribution från och med 1 juni 2022, ett område som idag distribueras av TAB. Verksamhetsövergången förhandlades den 24 november och vi ser fram emot att ta emot nya kollegor! Inom Bold har vi också förlängt tryckavtalen med ICA och Coop.

 

Avrundar med att uppmärksamma er på att Bonnier News nyligen fått en digital samlingsplats för koncerngemensam information. Letar du efter material som till exempel policys och manualer så hittar du dessa på Bonnier News Insidan (insidan.bonniernews.se). Skulle du sakna något finns det uppgifter på Insidan till vem du ska vända dig. Ett tips är att bokmärka sidan så kommer du åt den enkelt.

 

Nu är det snart dags att gå på en välförtjänt vila. Jag hoppas att alla får en stämningsfull jul och ett fint nyår. Stort tack för det här året!

 

God jul & Gott nytt år!

 

/Stina